Вашата оценка

при плащане по банков път

04.07.2008
Туристическа агенция "2М-КО" умолява всички свои клиенти, когато правят превод по банков път, да отбелязват в преводното нареждане точно за коя екскурзия и за коя дата е преведената сума, след което е да изпратят по факса копие от платежното нареждане.

С пожелания за приятно пътуване!

ТА "2М-КО"
Всички новини