Вашата оценка

Опертивна програма на ЕС


Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): 2М-КО ООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 91291.27 лв.
 
Начало:16.03.2021.г.
Край:26.07.2021.г.
 

 Опертивна програма на ЕС - Иновации и конкурентноспособност
Опертивна програма на ЕС - Иновации и конкурентноспособност