Вашата оценка

Лични данни


Във връзка с Регламент  2016/679 (ЕС)  влязъл в сила от 25.05.2018г.  и повече яснота при обработката на лични данни на потребителите, туристическа агенция‘’2M-KO’’ OOД  би желала да Ви запозне  с настоящата "Политика за личните данни".

В нея можете в подробности да се осведомите за това защо и как обработваме данните Ви, защо и как ги предоставяме на трети страни и какво правим, за да гарантираме сигурността им. Политиката за личните данни на туристическа агенция „2M-KO’’ OOД може да намерите тук: //www.2mko.com/pagebg.php?P=2&SP=32&

Настоящата политика за личните данни е публикувана и валидна към дата 25.05.2018 г. 
При актуализация на тази политика с  цел спазване на  действащото законодателство и прилагане най-съвременните мерки за защита на личните данни, Вие ще бъдете уведомени своевеременно.
 

  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ ''2М-КО''
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕТЕ
Прикачен файл