Вашата оценка

Застраховки

Туроператор "2М-КО" ООД,
работи със застрахователни компаннии Allinaz Bulgaria и Bustrad Vienna Inshurance Group.
Общи условия и информация за застрахователни продукти може да намерите в прикачените документи.
* Застрахователната премия се изчислява на база продължителност на пътуване и възраст на клиента.


 Информационен документ защита при пътуване"Премиум"
Застрахователно покритие и общи условия защита при пътуване"Премиум"
Информационен документ защита при пътуване"Класик"
Застрахователно покритие и общи условия защита при пътуване"Класик""
Информационен документ защита при пътуване"Баланс"
Застрахователно покритие и общи условия защита при пътуване"Баланс"
Общи условия Булстрад