Вашата оценка

Мемфис

Мемфис
Мемфис е имам важно значение още преди да бъде избран за столица на Египет. Първоначално е носел името Инебу-хедж, което в превод значи Белите стени. За първи път името Мемфис се среща из летописите едва през XXIII век пр.н.е. Там, по думите на Херодот, се казва, че градът е издигнат от цар Мин, който заповядал да бъде построен бент, за да се промени руслото на реката, течаща там, като на мястото на засипания стар завой на реката е построен града.
Следват хилядолетия, през които Мемфис е културен, административен и търговски център, който привлича търговци и поклонници от всички краища на Африка и Азия. Едва след появата на град Александрия идва упадъкът на Мемфис.
 


Екскурзии и почивки до Мемфис