Вашата оценка

Резервации и записване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ЕКСКУРЗИИТЕ
НА „2М-КО” ООД


РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНЕ

Резервации за екскурзиите на “2М-КО”ООД се извършват в офиса на фирмата или по Интернет. 
При записване по Интернет чрез нашата уеб страница, трябва да попълните бланката за записване и я изпратите по e-mail.

Записването става срещу внесен депозит в размер на 30% от стойността на съответната автобусна екскурзия (50% от стойността на съответната самолетна екскурзия) и сключен Договор за организирано пътуване.

Заплащането на остатъка от стойността на пакета става 10 дни (работни) преди датата на пътуване - при автобусните екскурзии и 30 дни (работни) преди датата на пътуване - при самолетните екскурзии.  Плащането става в офиса на ТА "2М-КО" или по банков път.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Общо задължително условие за пътуване в чужбина е наличието на валиден паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. За страните от Европейския съюз, Ви е необходима валидна лична карта. За деца под 18 год., които пътуват сами или с единия от родителите си, се изисква нотариално заверена декларация от родителите (родителя), че са съгласни детето им да пътува в чужбина.

Чужди граждани, желаещи да пътуват с „2М-КО”ООД, трябва да се информират за визовия режим на техните страни със страните, включени в съответната екскурзия. 

За да бъдат изрядни Вашите документи във връзка с избраната от Вас програма, моля изисквайте актуална справка за тях от Туроператора.

ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Всяка държава има различни здравни изисквания за влизане, които са динамични и променливи според ситуацията в страната и света. При желание от страна на клиента Туроператорът съдейства при изготвянето на документите, в зависимост от изискванията на съответната държава.

ВИЗИ
За пътуване в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът съдейства на клиента при изготвянето на документите и при представянето на необходимите документи в съответното посолство, в зависимост от изискванията на последното. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора.

В случай на отказ от страна на посолството, платените от клиента такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в програмата на екскурзията.


АНУЛАЦИИ

Анулациите за автобусни и самолетни пътувания са подробно описани в клиентския Договор.
 

ЦЕНИ
* Промоционални  и стандартни цени:

Промоционалните цени са валидни при записване и депозиране минимум 6 месеца преди датата на отпътуване.
В случай, че не е направен депозит по желаната програма в рамките на този период, то цената на пътуването ще се калкулира, като стандартна.
Цените са пакетни, съгласно предложените програми.
Към всяка програма са посочени услугите, които са включени в пакетната цена на екскурзиите.
Входните такси за туристическите или развлекателни обекти, които не фигурират в пакетната цена, се заплащат отделно. Всички допълнителни услуги (мероприятия и екскурзии по желание), се заявяват предварително и се заплащат отделно (в офиса на ТА "2М-КО" или на място в съответната страна).

Туроператорът има право да прави промяна в цената на организираното пътуване по реда предвиден в клаузите на чл.88 от Закона за Туризма.

За предлаганите от нас програми са в сила изисквания за минимален брой участници. „2М-КО” ООД си запазва правото да анулира конкретно пътуване в случай на недостигане на този минимален брой, като възстановява на клиента внесените до този момент суми.

ЗАСТРАХОВКИ

„2М-КО” ООД е сключил договор за медицинска застраховка „Пътуване в чужбина”, съгласно чл.42 от Закона за Туризма – застрахователен договор № 43472, сключен със  ЗАД ”БУЛСТРАД ЖИВОТ”, София 

Медицинската застраховка не покрива застрахователно събитие в резултат на хронични заболявания, както и увреждания на здравето на застрахования вследствие употребата на алкохол или други упойващи вещества. Покрива спешна стоматологична помощ (стоматологично обезболяване в случай на абсцес, пулпит или екстракция с лимит до 100 евро).

При нужда от спешна медицинска помощ и при невъзможност на застрахователя да посочи местен контрагент в кратък срок,  е възможно да се наложи клиента да заплати за преглед или друга манипулация на място. След завръщането си в страната, клиента следва да представи пред застрахователя епикриза и документ за плащане ( при нужда, преведени на български език ), за да му бъдат възстановени направените разходи.


„2М-КО” ООД е сключил договор за застраховка при пътуване със Застрахователна компания "Алианц Травел" АВП П&С С. А., клон България (Аllianz Partners), съгласно чл.42 от Закона за Туризма.

Медицинската застраховка не покрива
събития в здравословното състояние, които са
настъпили или се очаква да настъпят в момента на сключване на застраховката или началото на пътуването. Събития, които са в посредствена или непосредствена връзка с размирици, военни действия,  стихийни бедствия, влияния на околната среда, земетресения. Събития, настъпващи вследствие на епидемии и пандемии; Събития, предизвикани от разпоредби на властите.

При нужда от спешна медицинска помощ и при невъзможност на застрахователя да посочи местен контрагент в кратък срок,  е възможно да се наложи клиента да заплати за преглед или друга манипулация на място. След завръщането си в страната, клиента следва да представи пред застрахователя епикриза и документ за плащане ( при нужда, преведени на български език ), за да му бъдат възстановени направените разходи.

„2М-КО” ООД има сключен застрахователен договор по чл. 42 от Закона за Туризма - "Отговорност на туроператора" със ЗД "ЕВРОИНС" АД, София.

"2М-КО" ООД има сключен договор, съгласно чл. 42 от Закона за Туризма,  за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване, със Застрахователна компания АВП П&С С. А., клон България (Алианц Глобъл Асистанс), гр.София 
 

ОТГОВОРНОСТИ

"2М-КО" ООД носи пълна отговорност за изпълнение на програмите и за качеството на предлаганите услуги.
Туроператорът не носи отговорност както за загубени или откраднати вещи или документи на туристите, така и за последствията при неспазване на законодателството на съответната държава от страна на туристите. В случай на нанесени щети от отделен турист или група туристи на хотелската база, автобусите или трети лица, то извършителят носи цялата отговорност за деянието си. Евентуалните щети се компенсират веднага от извършителя, а ако това не е възможно, се съставя протокол за нанесената щета и изплащането и от извършителя става в едноседмичен срок след завръщането на групата.
Туроператорът не носи отговорност при настъпването на обстоятелства извън нейния контрол, които пораждат промени в програмата или на форсмажорни обстоятелства (природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др.), които възпрепятстват провеждането на конкретна екскурзия.