Вашата оценка

Официална позиция на „2M-KO" ООД във връзка с обявеното извънредно положение в страната и произтичащите от това последствия върху организираните от туроператора пътувания

Официална позиция на „2M-KO" ООД
 във връзка с обявеното извънредно положение в страната и произтичащите от това последствия върху организираните от туроператора пътувания
Уважаеми колеги и клиенти,

Искаме да Ви запознаем с официалната позиция на „2М-КО“ ООД във връзка с обявеното извънредно положение в страната и произтичащите от това последствия върху организираните от туроператора пътувания!
В следствие на усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и във връзка с решението на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение, в съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб и с указанието на Министерство на здравеопазването за мерките срещу Covid-19 и съгласно Заповед на министъра на туризма Николина Ангелкова за преустановяване на организираните туристически пътувания до 13 април 2020 г., включително Ви уведомяваме, че:
"2М-КО" ООД временно преустановява всички организирани изходящи туристически пътувания за срока на действие на Заповедта на Министъра на Туризма на Република България с № Т –РД-16-76/17.03.2020г. и спира изпълнението на задълженията по всички договори с потребителите за срока на непреодолимата сила. Докато трае извънредното положение "2М-КО" ООД не прекратява договорите за туристически пакети, а само спира изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения по тях, с цел да предостави възможност за защита на интересите на двете страни, следствие на което "2М-КО" ООД не дължи връщането на заплатените авансови или окончателни плащания по спрените договори.
На всички потребители, резервирали пътуване по програми на "2М-КО" ООД, които имат сключени договори и внесени суми, се предоставя възможност да използват цялата заплатена от тях сума по същата програма до края на 2020 г. или до края на 2021 г., в зависимост от авиокомпанията.
Надяваме се на разбиране за сложността на възникналата ситуация, на разумна преценка и вземане на неемоционални решения при така предложените от туроператора възможности!
Официалната позиция на „2М-КО" ООД може да бъде променена, при възникване на нови обстоятелства, разпоредби и заповеди на министерства и други държавни органи, следствие динамичността и непредвидимостта на обстановката.
 
2М-КО ТOURS
https://www.2mko.com/
София 1000,  ул."6-ти септември" No 26 
Тел. : 02/988 38 67; 02/980 29 56
Мобилен:  0885/355 987
e-mail: 
2mko@2mko.com