,

, , , , , , , , ,

: . 02 988 38 67, 02 980 29 56 : 0885/355 987
26.08.2017 1095.00
16.09.2017 1095.00
08.04.2017 - 07.00 . - ., . . .
09.04.2017 - . . : , , , . , .
10.04.2017 - . . , , - , . , . .
11.04.2017 - . . . . . , .
12.04.2017 - . ; , , . - - . .
13.04.2017 - . , . .
14.04.2017 - . . . . .
15.04.2017 - . - , , . . .
16.04.2017 - . - , . .
17.04.2017 - . . .
18.04.2017 - . . , .
19.04.2017 - . . - - , ( - - 1230 .), ( 1222 ., - , , , .). .
20.04.2017 - . . .

1.       :

Ø      12   3* 4*;

Ø      , 2-Δ.

2.      :

Ø      : 20 ( 65 .),      65 . 80 . - 40 ;

Ø      - 120 .

3.      1095   .   430 .

4.          ,     , , .   .   2-3 .

      5.   :

                       - ( 2-Δ)

                       -

 

2-Δ:

Societe Generale

2M-KO

:

IBAN: BG71TTBB94001526643696 

BIC:   TTBBBG22

 

2M-KO

:

IBAN: BG69FINV91501016595065

BIC:   FINVBGSF

 

2M-KO

:

IBAN: BG54UBBS84231010215712   

BIC:   UBBSBGSF

 

 

 

1095 45

 

35 44   100

 

14 17 - -Д, ,   270

-          3 ;

-          18 . .

 


2-Δ

Societe Generale

2M-KO
:
IBAN: BG71TTBB94001526643696
BIC: TTBBBG22

:
IBAN: BG44TTBB94001526643697
BIC: TTBBBG22

2M-KO
:
IBAN: BG69FINV91501016595065
BIC: FINVBGSF

2M-KO
:
IBAN: BG54UBBS84231010215712
BIC: UBBSBGSF

[ « ] « MS WORD » [ ]